Tjänster

Metoder & Verktyg

Samtal


Stöttande, terapeutiska samtal när du har det tufft i livet. Kanske vill du prata om dina relationer. Självkänslan kanske har fått sig en törn. Berätta din historia och hur du har det.
Kanske har du gått igenom en tuff separation eller en sjukdomsperiod.

Läs mer >>>>

Sorgbearbetning, Skuggarbete och

Timelining kan vara några av verktygen.Coaching


När du vill jobba med något beteende, ta nya kliv i karriären, utveckla och förstå dig själv eller andra. Hitta gamla livsmönster som hindrar dig. Jobba med rädslor, konflikt-undvikande, ändra perspektiv m.m.
Utveckla dig som förälder, partner, vän...
Läs mer >>>>

Företagscoaching

Coaching för tydlig kommunikation och

ledarskap som chef. Vi jobbar bl a med beteende enligt Enneagrammets modell.
Lär känna din grupp och dess drivkrafter.
Stresshantering från två sidor - "mota Olle i grind".

Parterapi


Reparera eller separera - dags att ta ett tag i relationen. Ofta går man som par in i olika egna kompensationsbeteenden när relationen börjar svaja. Kommunikationen fungerar dåligt. Till slut känner man inte igen sig själv och sitt agerande.


Det finns ett parprogram på 4 tillfällen

med ett specifikt upplägg.  Ett Parsamtal,

2 enskilda samtal och ett gemensamt uppföljningssamtal ingår.  Vi jobbar då på bl a Kärleksspråk, kommunikation och konfliktdraman.

Läs mer >>>>


Har ni bestämt er för att skiljas?
Vill ni kanske jobba på ett bra avslut.
Kan vara skönt med en objektiv hjälp i samtalen.


Stresshantering


Här jobbar vi holistiskt med kroppsinsikt, andning, tankar och känslor. Även sömn, näring, motion, gränssättning. Vad man kan göra. Det kan se olika ut för olika individer. Vissa behöver strukturera bättre, andra behöver planera mindre och vila.
Anledningen till stress kan finnas på flera plan. Vissa dolda och vissa tydliga. Från yttre påverkan eller dolt i det inre. Du kanske har oro som en ständig följeslagare eller panikångest. Eller en problematisk situation i en relation eller på jobbet.

För många järn i elden skapar ickekontroll.
Vi hittar vägar att ladda batteriet på nytt.
Läs mer >>>>


För företag och privatpersoner

Ett program finns på 5 tillfällenSorgbearbetning


Att hantera en förlust, skilsmässa, dödsfall.
Kanske vill du bearbeta eller göra upp med en problematisk uppväxt eller skilsmässa.


Gammal sorg påverkar

Obearbetad sorg kan skapa sekundära känslor som ogrundad ilska, överdriven oro, men också utvecklas till riskbeteende - shopping, sex-, droger-, mat- eller spelmissbruk. Obalanser
och överdrifter som tillfälligt dämpar ångest.

Vi berör sorgen med flera känslor, avsked, förlåtelse m.m. 

Läs mer >>>>

Enneagrammet 

- nio modellen


Vad är det som driver oss framåt? Vad är motivationen. Vi kan t ex utföra samma jobb
på en arbetsplats, men av helt olika anledning.
Drivkrafterna är starka och kan leda oss -
 vår så kallade morot. De kan också skapa obalans för oss när det blir för dominant.  Enneagrammet är ett verktyg för ledaren, motivatorn eller coachen.
Även som föräldrer och partner.
Ett otroligt kompetent hjälpmedel när du jobbar med människor. Roligt och enkelt även för den som är intresserad av vardagspsykologi.


Även föreläsningar, utbildningar/workshop
för grupper och företag - eposta för intresse.


Lär dig här på Omstarten. Material finns även att köpa - Sällskapsspel samt Coach-kort med instruktionshäfte.

Familjehandledning

(enl. Jesper Juul / Familylab)


Vi är alla människor - ibland gör vi rätt och ibland gör vi fel. Gemensam nämnare är att

vi älskar våra barn och vill deras bästa.

Välkommen att kontakta mig om ni vill ha stöttande familjesamtal och coaching, eller träffas på en egen familjeträff (max 4 pers.)
Jag hoppas kunna inspirera och stödja familjer i konsten att leva tillsammans med ömsesidig respekt och kärlek.


Vi samtalar om:
• Självkänsla - om beröm, oro, bekräftelse
• Gränssättning - ömsesidig respekt
• Jag-språket
• Barn samarbetar - rättvänt och spegelvänt
• Skilsmässa och bonusfamilj

EFT Emotional Freedom Technique


En teknik och metod där du knackar på akupunkturpunkterna efter en given ordning, samtidigt uttalas kodord som rör det beteende och känslor vi jobbar med.
EFT fungerar på flera plan - både mentalt och fysiskt; dämpar stress, ångest, smärta, oro, rädsla, negativa minnen, självkänsla, känslomässiga problem.

Vi startar med att spåra känslor - primära och sekundära. Du vägleds från början och du lär dig själv tekniken och kan fortsätta hemma.


AccessBars

Avslappning på bänk med punktvis lätta tryck
på huvudet. Ett visst mönster följs och vi samtalar ibland. Brukar vara mycket avslappnande.


Djupavslappning

Meditativ djupavslappning - lätt hypnotisk, symbolisk och vägledande tankeinspiration.

Vi kan jobba med olika tidsperspektiv.


Medicinsk Qigong


En väg till bättre hälsa och ökat välbefinnande. Under tusentals år har kinesiska mästare utvecklat det vi idag kallar Qigong.

Du får ny energi och aktiverar ditt inre lugn och ro-system, på ett enkelt sätt. 

Zhineng Qigong är en av metoderna.
Passar de flesta - kan även göras sittande.

Du kan få egen genomgång eller gå i en grupp. 

(Just nu är inga grupper igång)

Föreläsningar / Kortkurser 


Enneagrammet 
Stress- och oroshantering

Lär dig Meditera - olika tekniker

Workshop för par - Liv i förhållandet 

Qigong & Meditation

 

Just nu ligger kurser och föreläsningar på is.