Sorg

Sorg- och förlusthantering


Sorgbearbetning beskrivning

Terapitiderna bestämmer vi gemensamt - en fördel är att gå kontinuerligt under terapitiden.
Vi gör ett skräddarsytt upplägg


Materialet är upplagt på 5 ggr. á 60 min eller 90 min. Du får vissa hemuppgifter.


Du kommer lära dig tekniken samtidigt som du bearbetar och förlöser din sorg. Tanken är att du åter ska kunna delta i livet helt och fullt, utan att gamla förluster ligger i vägen.


En väns eller anhörigs död, skilsmässor,
ett missfall, ovänskap och konflikter,
ekonomiska förändringar och sjukdoms-tillstånd är några exempel på förluster.


Oavsett om förlusten inträffade nyligen
eller för länge sedan kan den fortfarande begränsa ditt liv.


Välkommen att ringa eller e-posta om du har
frågor eller om du vill boka ett första möte.


I övrigt kan bokning ske via "bokadirekt.se"

om du är bekväm med datorbokningar.

Boka Direkt

Tillfälliga lättnader

De flesta av oss har blivit socialiserade från tidig barndom att hantera sorgliga och smärtsamma känslor felaktigt lagrar vi denna känslomässiga energi inom oss.


En klichéartad berättelse illustrerar detta faktum väl. Ett litet barn kommer hem från förskolan efter att ha blivit sårat av de andra barnen på lekplatsen. Mamma, pappa, mormor eller någon annan
vårdnadshavare säger: ”Vad har hänt?”
Barnet svarar med tårar i ögonen att ett av de andra barnen var elaka. Vårdnadshavaren säger då välmenande: ”Var inte ledsen, här får du en kaka så mår du bättre.”
På så vis lär sig barnet från en av dess viktigaste källor till kunskap den livslånga läxan att känslor kan hanteras med hjälp av mat.


Här följer några exempel över beteenden som,
om de uppträder av fel anledning, kan ha en
negativ inverkan på sörjande människor:

•Mat
•Alkohol och psykofarmaka
•Arbete och träning
•Shopping
•Sex
•Ilska

De flesta av dessa handlingar är inte skadliga i sig själva. De kan dock bli skadliga när de görs av fel anledning. Att bara äta en kaka bearbetar inte den känslomässiga smärta som en förlust orsakat.
Att handla är ingen långsiktig lösning på den smärta som ett dödsfall eller en skilsmässa orsakat. Tvärtom kan detta ha en rakt motsatt effekt.
Läs gärna mer på www.sorg.se
Copyright © Svenska Institutet för Sorgbearbetning® 2003-2009.
Omfattar alla rättigheter.

Sorg- och förlusthanteringEtt handlingsprogram för känslomässig läkning vid sorg efter dödsfall, separationer och andra förluster. Vi arbetar med din sorg och förlust på flera plan. Metoden innefattar praktiskt arbete, en slags summering och bearbetning av känslor och händelser. Man kan säga att läkningen sker i hjärtat.Vanliga sorgereaktioner i samband med förluster och förändringar är:

• En känsla av bedövning
• Humörsvängningar
• Koncentrationssvårigheter
• Oregelbunden sömn
• Förändrade matvanor
• Energiförlust

Hur reaktionerna ser ut i praktiken är dock väldigt individuellt, samt
varierar även hos varje enskild person över tiden. Vad vi beskriver är
ingen tidsbestämd process som sker i stadier, utan kan bättre
beskrivas som ett flöde som böljar fram och tillbaka. I detta samman-
hang kan det även vara lämpligt att nämna att det inte är tiden i sig
som avgör om sorgen läker, utan det är vad man gör under tiden.


Om sorg


Sorg tycks vara en av vår mest försummade och missförstådda
upplevelse, både av sörjande och av dess omgivning. Vår syn på
sorg är att det handlar om brustna hjärtan, inte om trasiga hjärnor.
Att läka hjärtat med hjälp av huvudet misslyckas, eftersom huvudet
är fel verktyg för uppgiften. De flesta av oss verkar ha blivit
socialiserade till att försöka lösa våra problem med hjälp av vårt
intellekt, vilket gör att oförlöst sorg blir till ett problem.

Dödsfall, separationer och andra förluster gör att en del av våra
drömmar, förhoppningar och förväntningar på framtiden spricker.
Det är normalt och naturligt att då gå igenom relationen och upptäcka
en del saker som vi önskat hade varit bättre eller annorlunda. Saker
vi önskat att vi hade sagt eller inte sagt. Saker vi önskat att den andra
personen hade sagt eller inte sagt.

Oförlöst sorg beror nästan alltid på något okommunicerat av
känslomässig natur. För att läka sorgen över en förlust behöver vi
därför ta reda på alla outtalade och okommunicerade känslor i
relationen. Därefter sätter vi ord på våra känslor och kommunicerar
dessa. Att släppa taget och gå vidare är vanliga råd vid förluster.
Skulle vi inte göra det om vi bara visste hur?

Sorgbearbetningen hjälper dig att bearbeta och förlösa smärtan och
sorgen över dina förluster. Erfarenhet visar att du då försonas med
det förflutna och känner frid. Ett annat resultat blir att du får en öppnare
relation till dig själv och andra, samt att du får ny energi och livslust.

Vad är en sorg


Sorg är en normal och naturlig känslomässig reaktion på en förlust
av något slag. Sorg är alla de ofta motstridiga tankar och känslor som
våra förluster väcker inom oss. Hur förlusterna upplevs är individuellt,
men dödsfall och skilsmässor är oftast smärtsamma.
Ofta förknippas sorg med dödsfall och skilsmässor. Sorgereaktioner
kan dock utlösas av en rad olika förluster och förändringar. Exempel på
händelser som kan utlösa sorg är separationer, övergrepp av olika slag,
relationsproblematik (till partner, föräldrar, barn, vänner, kollegor), egen
eller annans sjukdom, att förlora ett husdjur eller att livet inte blev som
man hade tänkt sig.

Myter om sorg


Att känna sorg när man är med om en förlust är normalt och naturligt.
Däremot saknar de flesta av oss kunskap om hur man genomför ett
sorgearbete. Istället florerar en massa myter och rädslor kring sorg
i vårt samhälle. Bristande kunskap och isolering är de två främsta
anledningarna till att sorgen förblir oförlöst. Ett exempel på detta är att
sorg ofta förväxlas med depression. Medicinering ger i dessa fall oftast
bara en tillfällig lindring.

Omgivningens reaktioner


Medan den sörjandes reaktioner är normala och naturliga bottnar
omgivningens reaktioner ofta i okunskap och rädsla. Sörjande
söker på ett naturligt och hälsosamt sätt ofta tröst och hjälp från
sin omgivning. Istället kan omgivningens reaktioner ofta samman-
fattas i följande punkter:


• De vet inte vad de ska säga
• De är rädda för våra känslor
• De intellektualiserar och ger svårföljda råd
• De lyssnar inte på oss
• De försöker byta samtalsämne
• De vill inte tala om döden


Sammantaget bevarar detta en rädsla för att visa de normala
känslor som följer på emotionella förluster, vilket gör att vi börjar
låtsas som att vi mår bra när vi egentligen inte gör det. För att inte
bli helt ensam börjar den sörjande hålla färgen utåt och säga att
allt är bra, fast det egentligen kanske inte är det. På detta subtila
sätt uppmuntrar omgivningen omedvetet den sörjande att agera
som om deras sorg har läkt. Detta sker samtidigt som sörjande
människor vill och behöver bli hörda.