Samtal

Stöttande samtal

DIN HISTORIA ÄR VIKTIG

Terapin kan innefatta


• Lösningsfokuserad terapi (NLP)
• Ommodellering – tankemedvetande   
   tanke - känsla - handling (KBT) 
• Visualiseringar (en form av lättare hypnos)
   reframing förändrar och ger nya perspektiv
 

• Avslappning, kroppens känsla
• Din historia – "timelining"
• Sorg- och förlusthantering
• Enkel beteendeförståelse - bl.a.

  genom Enneagrammet som modell

                                       
Vi blickar tillbaka, men jobbar i huvud-
sak framåt. Du får verktyg för att bryta
negativa tankemönster.


         Behandlar:

         Stress, nedstämdhet, oro, sorg,

         panikångest, livskriser, rädsla samt
         självkänsla och självbild.

         Sorg- och förlusthantering. 

         Även stöd vid en skilsmässa eller

         annan separation.
         Kommunikation och beteenden

         i relationer.

Dina tankar är som muskler.
Det mindset du använder ofta blir starkast.
Därför är det så viktigt hur tänker.

Varför gå på terapi...Många livskriser löser vi själva, men ibland tenderar vi att fastna. Separation, sorg, konflikter, arbetslöshet eller sjukdom kan göra det svårt att gå vidare. Skuld, skam, ilska och rädslor kan sätta käppar i hjulen. Då kan det vara skönt att få stöd utifrån, ett nytt perspektiv befriat från dömande, i en neutral och diskret miljö. Där också tystnadsplikt råder.


Grundfilosofin är att de flesta kan göra förändringar - starta med små steg

Att må dåligt handlar ofta om obalans i livet, ångest, oro, stagnation, ältande och inre konflikt.

Om att vilja förändra men inte veta hur. Med terapins hjälp upptäcker du dina negativa tankemönster.

Familjens avtryck


Din uppväxtmiljö, familjens sammansättning och din roll som barn lämnar spår. Både positivt och negativt. Hur ser du på din uppväxt, kastar den en skugga över ditt liv idag. Är det dags att släppa taget om dina gamla roller...?

Historien om ditt liv kan ibland behöva berättas


Genom din berättelse kan du börja att släppa på gammal inkapslad energi som stör och oroar. Ibland behövs det vändas på gamla stenar och titta vad som verkligen ligger där. Negativa minnen och trauman har en förmåga att påverka oss i nuet, en slags negativ inlärning som påverkar de beslut vi gör och hur väl vi samverkar ihop med andra. Dock är det viktigt att inte fastna i det förflutna utan fokusera på nuet och framåt.


Hur går en behandling till


Vi startar alltid med att kartlägga din situation i livet. Kost, arbete, fritid, allmänhälsa, kärlek och relationer, självbild mm. Vi söker sedan var blockeringarna finns. Du berättar om vad du upplever nu eller har upplevt tidigare i ditt liv.  Därifrån utgår vi. Du får olika verktyg och idéer, ibland även en liten hemläxa att öva på eller bara fundera över. Vi jobbar med tankarna, visualiseringar (en form av lätt hypnos) och med kroppsspråket. Lär dig t ex att hantera stress på ett konstruktivt sätt. Ta udden ur gamla rädslor, skuldkänslor och minnen som vägrar släppa greppet.


Behandlingen utgår från varje klients unika behov och anpassas helt därefter.

Det är viktigt att kemin - terapeut och klient emellan känns bra. Att det finns tillit. Därför är den första träffen förutsättningslös och du som klient behöver inte känna någon press att boka nya tider på plats, utan kan fundera hemma i lugn och ro innan du tar beslut om att gå vidare i terapin.


Du kan även få telefoncoaching


Vill du ha samtalsstöd på telefon. Boka en tid och jag ringer upp.