Dina tankar är som muskler.
Dom du använder ofta blir starkast.
Därför är
det så viktigt hur tänker.


      terapin kan innefatta

        • Lösningsfokuserad terapi (NLP)
        • Ommodellering – tankemedvetande   
          tanke - känsla - handling (KBT) 
        • Visualiseringar (en form av lättare hypnos)
          reframing förändrar och ger nya perspektiv
        • Avslappning, kroppens känsla
        • Din historia – "timelining"
        • Sorg- och förlusthantering
        • Enkel beteendeförståelse - bl.a. genom
          Enneagrammet som modell

                                      

       Vi blickar tillbaka, men jobbar i huvud-
       sak framåt. Du får verktyg för att bryta
       negativa tankemönster.


       Behandlar:
 
 
 

 

Varför gå på terapi...

Många livskriser löser vi själva, men ibland tenderar vi
att fastna. Separation, sorg, konflikter, arbetslöshet
eller sjukdom kan göra det svårt att gå vidare.
Skuld, skam, ilska och rädslor kan sätta käppar i hjulen.
Då kan det vara befriande att få stöd utifrån ett nytt
perspektiv befriat från dömande, i en neutral och
diskret miljö. Där också tystnadsplikt råder.

Grundfilosofin är att alla kan styra om sina liv och
göra viktiga förändringar med små hjälpmedel.


Att må dåligt handlar ofta om obalans i livet, ångest, oro, stagnation,
ältande och inre konflikt. Om att vilja förändra men inte veta hur.
Med terapins hjälp upptäcker du dina negativa tankemönster.
Lär dig hantera stress på ett konstruktivt sätt. Ta udden ur gamla
rädslor, skuldkänslor och minnen som vägrar släppa greppet.

Familjens avtryck
Din uppväxtmiljö, familjens sammansättning och din roll som barn
lämnar spår. Både positivt och negativt. Hur ser du på din uppväxt,
kastar den en skugga över ditt liv idag. Är det dags att släppa taget
om dina gamla roller...?

Historien om ditt liv
kan ibland behöva berättas
Genom din berättelse kan du börja att släppa på gammal inkapslad
energi som stör och oroar. Ibland behövs det vändas på gamla stenar
och titta vad som verkligen ligger där. Negativa minnen och trauman
har en förmåga att påverka oss i nuet, en slags negativ inlärning som
påverkar de beslut vi gör och hur väl vi samverkar ihop med andra.
Dock är det viktigt att inte fastna i det förflutna utan fokusera på
nuet och framåt.

Hur går en behandling till
Vi startar alltid med att kartlägga din situation i livet. Kost, arbete,
fritid, allmänhälsa, kärlek och relationer, självbild mm. Vi söker
sedan var blockeringarna finns. Du berättar om vad du upplever
nu eller har upplevt tidigare i ditt liv.  Därifrån utgår vi.
Du får olika verktyg och idéer, ibland även en liten hemläxa
att öva på eller bara fundera över. Vi jobbar med tankarna,
visualiseringar (en form av lätt hypnos) och med kroppsspråket.
Behandlingen utgår från varje klients unika behov och
anpassas helt därefter.

Det är också viktigt att kemin - terapeut och klient emellan
känns bra. Att det finns tillit. Därför är den första träffen förut-
sättningslös och du som klient behöver inte känna någon press
att boka nya tider på plats, utan kan fundera hemma i lugn och
ro innan du tar beslut om att gå vidare i terapin.

Du kan även få telefoncoaching
Vill du ha samtalsstöd på telefon. Boka en tid och jag ringer upp.

 
 
Tidsboka vardagar kl 8.00-19.00 - samtal besvaras i mån om ledig tid. Ring eller SMS:a och lämna meddelande – alternativt e-posta dina frågor
om bokning  –  du blir kontaktad inom 24 tim.  tel. 070-4000355  ·   info@omstarten.se