Enneagrammet används som ett av verktygen vid
personlig utveckling, vid par-coaching, ledarskap
samt teambuilding. Det är ett utmärkt sätt att jobba
med självförståelse och med sin egen utveckling.


Oftast har vi en drivkraft som är större i oss, men de flesta känner
igen sig i flera av dessa beteenden. Med enneagrammets hjälp kan
vi se hur vi krockar i relationer – med en partner, barn, förälder,
vän eller arbetskamrat. Ju mer vi lär om oss själva och om våra
nära och kära - ju bättre förståelse. På arbetsplatsen kan dessa
kunskaper vara värdefulla för en arbetsgrupp, då acceptans är
mycket viktigt. För den enskilde i gruppen kan det betyda att man
kan få vara sig själv. Mycket energi kan gå åt i försöken att passa in,
få acceptans och bekräftelse från gruppen.


Utvecklingsvägar och potentialer
När du får enneagram-coaching (vilket brukar ingå i
NLP-coaching och par-terapi här på Omstarten) får du också
tillgång till utvecklingsvägarna - samt en full förståelse
för stresspåverkan, svaga punkter, fördelar, nackdelar mm.


Enneagrammet är en form av karta för
inre utveckling.

En förklaringsmodell där många får en Aha-upplevelse utan
att behöva blottlägga sitt inre. Varje "figur" har positiva och
negativa egenskaper vilka ofta synliggörs extra vid stress
och konflikter.

När vi känner oss accepterade för den
vi är, när vi "förstår oss på" varandra
– då är vi mer toleranta, mer avslappnade
och oftast mycket gladare.


Enneagrammet är dock ingen exakt vetenskap, ej heller att
använda som generalisering eller dömande av någon. Det finns
många andra aspekter att ta hänsyn till vad gäller beteenden.
Dock är det en fingervisning åt vilket håll man kan gå med
t.ex. sin stress eller känslostyrning. Vi växer, slipar och
ändrar vårt beteende med åren och vi är alla ett unikum i vår
sammansättning.  

 


          


 

Klicka på rutorna, läs mer om varje beteende här nedan

Beskriver både positiva och negativa sidor.
För det mesta lever vi på den positiva sidan, men
när stress, konflikter och livsdraman uppstår kan de
negativa sidorna bli dominerande - "man känner inte igen
sig själv" som många uttrycker .

8 - 9 - 1   KROPPSTYPER
agerar på instinkt, magkänslan styr, handlingskraft, moral

>> Typ 8: Utmanaren - kämpen

Jag är stark...

Spektra: Självsäker, beslutsam, beskyddande och konfrontativ.
Tar ansvar, försvarar de sina, omtänksam, energisk, tuff på utsidan,
blötdjur inuti, påverkar, glad, stora gester, vill gärna ta kommando,
hörs och syns, tar snabba beslut, skäms inte, lättretad, dras till konflikter,
extrovert, aggressiv, skamlös, bullrig, hämndlysten.

Självbild: Hjälte, ledare, härförare. Du är påstridig. Du reagerar
direkt och impulsivt. Du kan vara mycket beskyddande mot vänner.
Du är angelägen om rättvisa och är beredd att slåss för din sak.
Gillar att "chefa" runt, vill vara en ledare.

Baksida: Du kan vara omättlig i jakten på nöjen. Du låter dig inte
kontrolleras, men kan själv omedvetet bli dominerande. Du blir lätt
uttråkad och går till ytterligheter. Omedvetna åttor kan vara
cyniker och översittare. Föraktar svaghet.
Skamlöshet.

Affirmation: Jag behöver inte alltid vara stark och bära ansvaret.

>> Typ 9: Fredsmäklaren - diplomaten


Jag är nöjd...


Spektra: Harmoni, säger sanningar utan att någon behöver tar illa vid sig,
lättsam, behaglig, diplomatisk, ser till allas behov, drömmare, tidsoptimist,
svårt för att ta beslut och göra val i livet. Envis, introvert, konflikträdd,
frånvarande, verklighetsflyende, Passiv aggressivitet.

Självbild: Du är en fredsmäklare och diplomat. Du förstår alla andras
synpunkter, men är inte så bra på att förstå dina egna. Du är snäll, vill ha
ett harmoniskt liv och undviker konflikter. Du är aktiv, men skjuter upp
viktiga saker till sista stund.

Baksidor: Du är ofta osjälvständig, blir lätt envis och arg om du utsätts för
press. Du kompromissar ofta bort din egen ståndpunkt för att få lugn.
En omedveten nia är likgiltig, kan gripas av ångest, mista sitt sunda
självförtroende och börja följa osunda auktoriteter.
Lättja.

Affirmation: Jag kan säga min mening och ändå vara älskad.

>> Typ 1: Förbättraren - pedanten

Jag har rätt...
Spektra: Principfast, idealistisk, humanist, rutinmänniska, självkontrollerad
och perfektionistisk, rättrådig, ansvarsfull, pålitlig, kontroll, regler,
allt går att förbättra, vill veta vems felet är, avslappnad - som en annan person
på semestern, pedanteri, ofta missförstådd, gör sig ibland ”omöjlig”. Vresig.

Självbild: Ansvarstagande, självständig och kritisk. Idealist och längtar efter
en värld av sanning och rättvisa. Du är ofta en bra ledare och lärare.
Ärliga, flitiga, kunniga och pålitliga.

Baksida: Du blir irriterad på dem som inte följer reglerna.
Du har svårt att tillåta dig nöjen och vill att allt du gör ska vara
felfritt. Du kan bli dömande och aggressiv när du möter
ofullkomligheter. Du är själv känslig för kritik och har svårt att ta
komplimanger. Du är ofta rädd för relationer eftersom du är rädd
att du eller partnern inte kan leva upp till perfektionsidealen. Vrede.


Affirmation: Jag är perfekt precis som den jag är, jag kan slappna av.2 - 3 - 4  HJÄRTTYPER
tänker med hjärtat, relationer styr, image, bekräftelse

>> Typ 2: Hjälparen - mentorn

Jag hjälper...

Spektra: Generös, en sann vän, tillmötesgående, hjärta av guld,
förstående, givare, måste vara behövd, vill få tacksamhet, ber ogärna om hjälp,
glömmer sig själv, demonstrativ och dominant, offermentalitet, martyr.

Självbild: Du är utåtriktad, aktiv, empatisk, hjälpsam och ofta generös.
Du använder dina gåvor för andras behov. Vill andras bästa.

Baksida: Du tycks vara självständig, men din värld kretsar kring relationer.
Du är som lyckligast när du är oumbärlig. Du har svårt att erkänna egna
behov och att be om hjälp. Du behöver överdrivet mycket bekräftelse.
Omedvetna tvåor kan bli hysteriska, manipulativa eller ambitiösa
personer som ger för att få. Högmod.

Affirmation: Jag tar emot kärlek från andra och från mig själv.

>> Typ 3: Presteraren - motiveraren

Jag är framgångsrik...


Spektra:
Anpassningsbar, effektiv, driven, image-medveten, säljaren,
tävlar, duktig, målfokuserad, otålighet, prylar får kosta, arbetar hårt.
Levererar. Allt kan värderas. Viktigt att komma till mål. höga krav, lögner, svek.

Självbild: En effektiv och kompetent arbetsnarkoman som strävar
efter status och erkännande. Men tävlandet är mer en egen utmaning än
en önskan att vinna över andra.

Baksida: Du ändrar dig efter din omgivning och har sällan någon verklig
kontakt med dina känslor. En omedveten trea kan vara föraktfull,
oresonligt gåpåig och dominant för att nå egna syften. Misslyckas du blir
du modfälld och cynisk och söker tröst i nians beteende. Självbedrägeri.

Affirmation: Mina känslor är mer värdefulla än det jag presterar.

>> Typ 4: Individualisten - kreatören

Jag är annorlunda...


Spektra: Uttrycksfull, intuitiv, kreativitet, dramatisk, behöver bli sedd,
vill vara stående unik men vill ändå tillhöra en grupp, kärleksfull, romantisk,
känslig, längtar alltid, förstår andras känslor, känslorna styr, känner
utanförskap, självupptagen, ingen förstår mig, kräver särbehandling.

Självbild: Du är konstnärlig och passionerad och söker en
idealpartner eller en livsuppgift. Du fångas lätt in i egna känslor, men är
också mycket medkännande. Du är en stor idealist. Romantiker. Du skiljer
dig från mängden både till sätt, hållning, gester och utseende.

Baksida: Du tror du blir hel om du finner ett äkta förhållande och idealiserar
därför ofta det avlägsna och ser brister i det vardagliga. Häftiga känslo-
mässiga svängningar är vanligt. Omogna fyror är ofta skuldtyngda,
självfixerade och känslomässiga manipulatörer. Avund.

Affirmation: Jag är tacksam för varje dag även om den är helt vanlig.


5 - 6 - 7  HUVUDTYPER

Huvudet styr, intellekt, tänkare, samband, förståelse

>> Typ 5: Utforskaren - experten

Jag förstår sammanhang...

Spektra: Uppmärksam, innovativ, mångvetare, specialkompetens,
samlaren, viktigt att förstå och vara den som vet, expert, vänlig, stark
integritet, släpper ingen för nära, bygger murar mot omvärlden,
hemlighetsfull, avstängda känslor, en enstöring.

Självbild: Du verkar tillbakadragen och objektiv. Du behöver mycket tid
för dig själv för att se tillbaka på händelser och uppleva känslor som du
inte vågade känna när du var mitt uppe i dem. Du delar in ditt liv i olika fack,
vill veta i förväg vad som förväntas av dig. En utmärkt beslutsfattare
kreativ och intellektuell. En lärare. Tycker om att vara ensam med dina tankar.

Baksida: Du undviker känslomässiga engagemang, du upplever dig själv,
andra och livet på distans. Omedvetna femmor är tillbakadragna kritiska,
intellektuellt arroganta, mycket kontrollerade och saknar ofta kontakt
med sina känslor. Kan vara en besserwisser. Girighet.

Affirmation: Jag kan ge av mig själv, jag är älskad.

>> Typ 6: Lojala skeptikern - problemlösaren

Jag gör min plikt...


Spektra: Lojalitet, trygghet, kamratlig, teamet är viktigt, engagerad,
ansvarsfull, omtänksam i det tysta, säkerhet, eftertänksam, kollar noga före.
Oro, ängslan, grubblerier, misstänksam, negativitet.

Självbild: Du är pålitlig och lojal, ser till gruppens bästa, ogillar eller
fruktar auktoriteter. Du tar de svagas parti och känner dig obekväm i
situationer där du själv är en auktoritet. När du känner tillit är du en lojal vän.
Vill helst inte hamna i centrum eller vara en frontfigur.

Baksida: Du upplever världen som hotfull. Du är på din vakt mot faror, och
för att vara beredd på det värsta föreställer du dig de hemskaste följder.
Du blir därför onödigt försiktig. En outvecklad sexa kan lida av mindervärdes-
känslor och projicerar dem ofta på andra. Det kan leda till grymhet. Feghet.

Affirmation: Jag kan möta min rädsla, jag får lov att göra misstag.

>> Typ 7: Entusiasten - entreprenören

Jag är lycklig...


Spektra: Spontan, mångsidig, splittrad, njutningslysten, visionären,
många bollar i luften, entreprenören, lekfull, extravaganza, lyx,
har oftast nåt nytt på gång, svårt att slutföra, gränsöverskridande,
ombytlig, uttråkad, rastlös, känslokall.

Självbild: Du är optimistisk, charmerande och energisk. Du avskyr att
känna dig fången. Du har en inre plan som inbegriper allt du vill uppnå.
Du omformar verkligheten så att den blir behaglig. Du gillar nya situationer
och nya människor. Du vill inte åldras.

Baksidor: Du flyr mentalt i obehagliga situationer. Du är bra på att
stoppa undan skuld och misslyckanden. Du börjar ofta skämta och
skratta som  en ren försvarsmekanism. En omedveten sjua dömer och
förnedrar andra som hon tycker brutit reglerna. Kan också bli
hycklande och självcentrerad. Frosseri.

Affirmation: Jag kan modigt möta mina känslor och vara i stillhet.