Vi jobbar med att skapa nya tankebanor.
Enkelt förklarat – man omstrukturerar sina
tankemönster och skapar nya "hjärnvägar"

    Modellen utvecklades i början på 70-talet av John Grinder
(lingvistiker) och Richard Bandler (matematiker och terapeut).
Deras idé var att skapa en framgångsrik psykologisk modell
som var coachande och framåtdrivande. Det bästa av de bästa.
Även att via kommunikation - kunna tala till och nå det under-
medvetna. De studerade bl a Milton Erickson, som var 1900-
talets främsta hypnosterapeut, Virginia Satir en av utvecklarna
av familjeterapi samt Fritz Perls som var en framstående
gestaltterapeut.NLP  (Neuro Lingvistisk Programmering)  
Neuro står för tankar, lingvistik står för språket
och programmering för våra invanda mönster.

NLP är komplext och framåtriktat - innehåller delar från
flera olika psykologiska modeller och metoder (t.ex. KBT)

Om du alltid gör på samma sätt,
tänker på samma sätt - då får du
alltid samma resultat...


Visualisering under avslappning – en form av lätt hypnos
är en av metoderna i NLP. Med denna metod kan man
dessutom jobba med fobier och minnen.
Vi granskar även sättet du "kommunicerar" med dig själv
– vilket påverkar din självbild och dina känslor.

Lär dig påverka ditt tillstånd i nuet med hjälp av
ganska enkla metoder. Låter kanske knepigt, men
idrottsvärlden har känt till och använt denna teknik
med stor framgång under många år. Vi använder oss
också av processen tanke, känsla, handling, blandat med
lösningsfokuserad samtalsterapi – med andra ord en
kognitiv inriktning och modell. Vi tänker och agerar framåt!
Målinriktning är viktiga beståndsdelar i NLP.

NLP innehåller delar från olika psykologiska
metoder. Flera av världens mest framgångsrika
coacher jobbar bland annat med NLP som modell.