"Barn har mer nytta av
förebilder än av kritiker"

(Joseph Joubert 1754-1824)

 


FamilyLab – Jesper Juul
- familjehandledning

”Det finns bara en ambition som är viktig
för föräldrarna, det är att lära känna sitt
eget barn så bra som möjligt”

Jesper Juul

Har genom åren mött många föräldrars oro över sina barns
olika beteenden. När äktenskapet är dåligt, vid skilsmässa
eller flytt,  i en ny familjekonstellation o.s.v.
Känsloutspel, regression och nya reaktioner hos barnen
kan vara svårtolkade för föräldrarna.

När barnen berättar genom sitt beteende, det dom inte kan
uttrycka i ord, blir många föräldrar naturligt nog bekymrade och
börjar kompensera på olika sätt.
Situationen är kanske inte möjligt att förändra. Viktigt är att ändå
att som förälder visa, att man sett och förstått barnets sorg eller ilska
och budskapet som barnet försöker förmedla.

Det är mycket rädslor som kretsar runt seprationer.

Vid en skilsmässa känner många föräldrar att det kan vara svårt
att t.ex. sätta gränser. Även att prata med barnen om själva upplevelsen
och om det nya livet, eftersom det är så smärtsamt för alla inblandade.
Många är rädda att barnen ska tycka bättre om att vara hos den andre
parten av olika anledningar. Materiellt kan det bli stora förändringar.
Är då inte båda parter överens - skapas maktobalans som ibland
direkt går ut över barnen.

Min sanna övertygelse är att alla kan bli en bättre förälder,
även en liten förändring kan ha stor betydelse för ditt barn.
Vi är alla människor - ibland gör vi rätt och ibland gör vi fel.
Gemensam nämnare är att vi i grunden älskar våra barn

och vill deras bästa.

Välkommen att kontakta mig om ni vill ha stödsamtal
och coaching, eller träffas på en familjekväll.

Jag hoppas kunna inspirera och stödja familjer i konsten
att leva tillsammans med ömsesidig respekt och kärlek.


Vi samtalar om:
• Självkänsla - om beröm, oro, bekräftelse
• Gränssättning - skapa ömsesidig respekt
• Jag-språket
• Barn samarbetar - rättvänt eller spegelvänt
• Skilsmässa och bonusfamiljSeminarie- och Familjehandledare
samt medlem i:


 

BOKTIPS!


"HÄR ÄR JAG!  VEM ÄR DU?"
av Jesper Juul
En lättläst bok om närvaro, respekt och gränser mellan
barn och vuxna. En bra bok att börja läsa rent generellt
för den som vill få tips och råd.
ISBN 978-91-7424-131-0

"BONUSFÖRÄLDRAR
- möjligheter och fallgropar"
av Jesper Juul
En klok och inkännande bok för alla med relationer
i bonusfamiljer. Boken beskriver och tar fasta på
hur svårigheter och fallgropar kan tacklas och undvikas.

Styvfamiljen, bonusfamiljen eller plastfamiljen skiljer sig
från den biologiska familjen på en väsentlig punkt:
alla familjemedlemmar har inte en kärleksrelation till
varandra. Det är viktigt att vara medveten om det och inte
jämföra med kärnfamiljen som mall för egna drömmar,
mål och fantasier.
ISBN 978-91-7424-141-9

"AGGRESSION - ett nytt farligt tabu"
av Jesper Juul
Hur gör man som förälder till ett argt barn. Vad är aggression
och varifrån kommer de arga känslorna.
Jesper Juul säger "Vi får gärna visa glädje och lycka men
det är också allt. Frustration, besvikelse - speciellt ilska och
aggression är inte välkomna. Med denna inställning får vi ett
samhälle fullt av barn och vuxna som inte kan hantera
konflikter i sitt liv. Är detta hållbart?"
ISBN 978-91-7503-326-6


 

 
Tidsboka vardagar kl 8.00-19.00 - samtal besvaras i mån om ledig tid. Ring eller SMS:a och lämna meddelande
alternativt e-posta dina frågor
om bokning  –  du blir kontaktad inom 24 tim.  tel. 070-4000355  ·   info@omstarten.se