Har du
"allt" men är inte nöjd
Kanske är det dags att se över ditt hjärtas väg!

När hjärtat är fattigt så lider själen. Att försöka fylla hjärtat
med pengar och logiska resonemang är som att försöka
sätta in grönsaker på banken!
Att inte gilla eller helt avsky sitt arbete, gör att glädjen försvinner.
Att ha relationer man vantrivs i, skapar sorg och bitterhet. Att ofta
vara arg, irriterad eller negativ - tar både av den egna energin
men också av andras.

Ge och ta – Några nycklar till harmoni
Att ge eller hjälpa andra, att göra goda gärningar. Det behöver
nödvändigtvis inte handla om pengar, det kan vara små tjänster,
del av din tid, till och med bara ett leende kan förändra dagen
för en annan människa. Det handlar i stort om en förändrad
attityd och en hjälpande inställning till allt i livet - människor,
djur, miljö....
Men också att be om hjälp, att behöva någon - att låta andra få
vara betydelsefulla i ditt liv. Släppa in andra i den egna sfären.
Det är också en viktig bit som vi kanske glömmer i vår strävan
efter att vara duktiga.

Vad gör dig lycklig?
Lyssna på ditt hjärta, vill det samma saker som ditt huvud
och kropp. I relationer, arbete, fritid, boende, skapande,
givande...?

 

"Hjärtat har ögon som hjärnan
inte har en aning om"
 
Albert Einstein


 
 


Varje gång du gör val i livet, gör du
också en värdering av dig själv...

• Som vuxen är du själv ansvarig över ditt eget liv, på alla plan.
• Du är huvudrollsinnehavaren i filmen om ditt liv
, lev inte i någon annans regi
• Gör inte saker svårare med att slå på dig själv.
• Sluta se på dig själv som offer.
• Svälj stoltheten. Be om hjälp när det behövs!
• Korta avståndet mellan tanke och handling - de gånger du vet vad som måste göras. Det blir inte lättare senare, det blir bara senare - gör det nu!
• Ingen annan människa kan göra oss hela. Du kan
ge av din energi till
andra och hjälpa dem upp, men endast under en begränsad period.
• Ifrågasätt dina rädslor - finns det i verkligheten eller är det fantasier
• Ta inte ut sorger och katastrofer i förskott - det gör dig utmattad.
• Visa att du tror på dig själv, då har även andra lättare för att tro på dig
• Älskar du inte dig själv (på ett sunt sätt) blir alla dina relationer lidande
• Sluta leta fel, fokusera på det som är bra och gör det ännu bättre                                                    

Låt din längtan få tala, den är din kompass.
Vad längtar du efter i ditt liv
...

     
 Checklista
Mår du inte bra? På vilken nivå har du obalans:

1. Sömn, vila och din andning
2. Mat och näring
3. Motion, frisk luft och allmän hälsa
4. Egen stimulans: utveckling, utbildning, nöjen, andlighet.
5. Relationsproblem: kärlek, närhet, kommunikation, tillit, sex
6. Sjukdomar, sköldkörtel, hormoner, PMS, smärta, alkohol, droger
7. Yttre problem med: arbete, släkt, vänner, boende, ekonomi, mobbing
8. Inre problem med: negativa tankemönster, ältande, rädslor, oro, ilska,
ångest, stress, fobier, självkänsla, kontrollbehov, impulshandlingar
9. Trauman: sorg och förluster, skilsmässa, olycksfall, chock
utsatt för våld, mycket svår uppväxt, kränkningar, sexualbrott,


   


Fråga dina olika system
- se vad dom svarar dig:

Ta samma ämne på alla tre, välj t.ex: en relation,
arbete, boende, en person eller något annat du
funderar över.

Ta några djupa andetag och slappna av i kroppen.

Koncentrera dig och visualisera, upplev i ditt inre t.ex. en person,
en plats, ditt jobb etc. Låt sedan varje "system" svara var för sig.

KÄRLEK: Koncentration - visualisera en
känslobild – "tänk med hjärtat"


Vad känner jag för (t.ex jobbet): ...................................................

LOGIK: Koncentration - visualisera en
praktisk bild – "tänk logiskt"


Hur stimuleras jag, (t.ex på jobbet): ..............................................

INSTINKT: Koncentration - Känn kroppskänslan,
den s.k. magkänslan"


Vad säger instinkten om  (t.ex jobbet): ........................................

Är alla system överens, eller är det något system som inte
håller med de andra två? Behövs det förändring på något sätt?


Vilket system använder du mest när
du fattar små beslut och stora beslut?
Styr dina rädslor, din image, kärlek och
hopp eller kanske det praktiska
...

Tänker du mycket på hur andra påverkas, är du logisk och
resonerar dig fram till "det bästa" eller är det magkänslan
som får ta beslutet?

           "Klok är den som förstår andra,
            vis är den som förstår sig själv"

 
 


                             
ÖKA DIN INRE FRID...

     
   
 


Positiva inputs

- Våga önska och drömma, sätt upp mål
- Tänk alltid snällt om dig själv
- Kom ihåg att du är unik
- Visa kärlek i ord och handling
- Lev i sanning mot dig själv och andra
- Du klarar mer än vad du tror
- Döm inte andra
- Visa tacksamhet varje dag och uppskatta det du har
- Spela bara på egen planhalva, skilj mellan egna och andras problem
- Oroa dig inte över framtiden, det blir kanske ändå inte som du trott
- Gjort är gjort, gräm dig inte över gårdagen, se det som en erfarenhet
- Jämför dig inte med andra - se på din egen utveckling
- Våga vara den du är, våga tänka annorlunda
- Ta lite chanser, bjud själv in till förändring
- Planera in positiva saker att se fram emot
- Rör på kroppen så ofta du kan
- Fira dina framgångar
- Plocka fram hjälten - hjälp någon annan...

                                         

 

Du behöver inte tro

på allt du tänker!