Här följer några kontaktuppgifter...

Beroende på hur omfattande dina besvär är, kan du vända dig till
vårdcentralen eller en vuxenpsykiatrisk öppenmottagning.


Göteborgs Psykiatrimottagning
tar emot patienter från hela Västra Götaland och Kungsbacka.
Kungsgatan 32, 4 tr. Telefon 031-792 25 00

Vuxenpsykiatrimottagning Varberg
Specialistpsykiatrisk öppenvårdsmottagning med psykosteam,
affektivt team, allmänpsykiatriskt team, team för äldrepsykiatri
och neuropsykiatri.
Träslövsvägen 25 B, Varberg. Telefon 0340-48 24 11

Telefonbokad akuttid
KUNGSBACKA VÅRDCENTRAL
Efter rådgivning med sköterska kan du få en bokad tid
och slipper vänta.
Entré 2 Norra sjukstugegatan 18, Kungsbacka.
Tel 0300-56 52 40

Akutmottagning / Närakuten
KUNGSBACKA VÅRDCENTRAL
Alla dagar 7-24, Tölövägen, Kungsbacka - entré 1 södra,
Tel 0300-56 51 00

Råd om vård dygnet runt
Sjukvårdsupplysning och rådgivning
Ring: 1177


Akutmottagning och akutvård
(upp till 18 år)

Region Halland: BUP-linjen tel.010-476 19 99.
Tar emot sökande till barn- och ungdomspsykiatrin.

Göteborg: Akutvårdsavdelningen: 031-343 55 42 / BUP-akuten
Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus.
Bottenplan i BUP-byggnaden
vid Östra Sjukhuset. Mottagning mån-fre 8-16:
Tel. 031-343 55 44


Kvinnojouren i Kungsbacka
Storgatan 2B, 434 30 KUNGSBACKA
Jourtelefon: 0708-45 85 53
www.kvinnojourenkungsbacka.se

BRIS - barnens rätt i samhället
Rikstäckande Jourtelefon: 116 111
www.bris.se

BRIS för vuxna
När du behöver prata om dina barn.
Månd-fred 10-13 – tel. 077-150 50 50
(kostar som ett vanligt telefonsamtal)
www.barnperspektivet.se


Mottagning IFO - individ och familjeomsorg
i Kungsbacka


Misstänker du att ett barn i din närhet far illa eller
har problem? Är du utsatt för psykiskt, fysiskt eller sexuellt
våld i en nära relation?
Har du svårt att få ordning på din ekonomi?

Telefon: 0300-83 48 89 eller 0300-83 42 97
E-post: mottagning.ifo@kungsbacka.se
Mottagningen är öppen vardagar

Vid akuta ärenden utanför öppettider, kontakta
Socialjouren i Göteborg – telefon: 031-365 87 00


Här följer några kontaktuppgifter...

Du kan få hjälp och stöd på olika sätt beroende på hur din
situation ser ut. Har du problem själv eller kanske är
orolig för en anhörig eller vän.

AA Västerguppen Kungsbacka
Västergruppen Kungsbacka Borgmästaregatan 7 (källaren)
Telefon 073-332 06 17, Öppet möte: Tredje tor/månaden
http://www.aa-goteborg.se/grupper/vastergruppen.html

KF-Länken Kungsbacka
Östra Långgatan 28-30; 43421 Kungsbacka
Tel: 0300-77853, www.lankenkba.se


Sök även i portalen –
www.allabehandlingar.se

där kan du hitta ännu mer...


ANOREXIA / ätstörningar
Capio Anorexia Center
finns i Malmö, Stockholm och Varberg. De har avtal med vissa
landsting i landet men erbjuder behandling mot ätstörningar
till alla som behöver hjälp.
Rådfrågning: 08-590 009 88
Varberg tel: 0340-48 32 00
Läs mer på: www.capioanorexicenter.com


Använd Kungsbacka Kommuns hemsida
www.kungsbacka.se - se fliken
Stöd & Omsorg

Där finner du flera viktiga grupper och kontakter

Vändpunkten - Rådgivning och samtalsstöd samt stöd till anhöriga.

Nätverksmöte - Möjlighet att tillsammans med viktiga personer i din
närhet hitta vägar att gå vidare.

Daglokalen – Mötesplats i drogfri miljö för alkohol- och drogberoende.

Hoppet - Öppenvård enligt 12-stegsprogram för dig med alkohol- eller
drogmissbruk.

Lotsen - Boende och samtalsstöd för dig med alkohol eller drogproblem.

Boendestöd - Boendesekreterarna hjälper dig som hotas av vräkning.
Kanske för att du inte betalat hyran eller för att du stört dina grannar.
Ibland kan problem med boendet handla om att man har det svårt i
livet på andra sätt.